Menu

Disclaimer

TrouweninOverijssel.nl is een onderdeel van Genista Communicatie, hierna te noemen als "Genista".

1. Genista is niet verantwoordelijk voor pagina’s van de bedrijven waarnaar op deze website verwezen wordt.

2. Genista geeft geen enkele garantie inzake de juistheid of de volledigheid, of het bijgewerkt zijn van de informatie die op TrouweninOverijssel.nl werd geraadpleegd of die via deze website werd uitgewisseld.

3.    Genista kan geen garantie bieden betreffende de veiligheid van de website, noch aansprakelijk gesteld worden voor de schade die, rechtstreeks of onrechtstreeks, het gevolg is van een onderbreking in de beschikbaarheid van de site of om andere redenen.

4. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van deze website of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. Jij bent zelf verantwoordelijk voor al hetgeen je vanuit deze website verzendt.

5. Genista behoudt zich het recht voor om je de toestemming te ontzeggen deze website te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op deze website zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan Genista de toegang tot deze website monitoren.

6. Genista mag deze website naar eigen inzicht en op ieder gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. Genista is niet aansprakelijk voor de gevolgen van wijzigingen of beëindiging.

7. Genista Communicatie is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de vertrouwelijke omgang met jouw persoonsgegeven door onze adverteerders en partners, wanneer je bij deze bedrijven informatie hebt aangevraagd waarbij jij jouw persoonsgegevens hebt doorgegeven om deze informatie of dienstverlening te ontvangen.