Menu

Nieuwe wet trouwen vanaf 1 januari 2018

Trouwen in gemeenschap van goederen is vanaf 1 januari 2018 niet langer standaard. Nu trouwt driekwart van de stellen automatisch in gemeenschap van goederen, maar vanaf volgend jaar trouwen jullie automatisch onder huwelijke voorwaarden. Wil je toch in gemeenschap van goederen trouwen? Dan moet je dit apart regelen via de notaris. Hieronder lees je alles over deze nieuwe wet.

bruidsfotograaf Kampen
Foto Dennis Esselink Fotografie


Trouwen onder huwelijkse voorwaarden

Momenteel trouwt Iedereen nog automatisch in gemeenschap van goederen, mits je hiervoor iets laat vastleggen door de notaris. Dit houdt in dat je zowel bezittingen als schulden met elkaar deelt, ook als deze bezittingen of schulden al bestonden voor je met elkaar in het huwelijk treedt. Vanaf 1 januari jaar gaat dat dus veranderen. Stellen trouwen dan automatisch onder huwelijkse voorwaarden. Deze huwelijkse voorwaarden kun je naar wens aanpassen. Daarvoor is een bezoekje aan de notaris nodig. 

Buiten trouwen bij Music Club Kampen
Buiten trouwen bij Music Club Kampen

Kostenplaatje van de huwelijksakte

In de huwelijksakte worden alle voorwaarden vastgelegd van jullie huwelijk en hierin staat vermeld wat er wel en niet gedeeld wordt. Dit wordt allemaal vastgelegd in een notariële akte bij de notaris en zijn pas geldig vanaf het moment dat jullie getrouwd zijn. De kosten voor zo'n huwelijksakte liggen gemiddeld tussen de € 400,- en € 1.200,-. 


Wat houdt trouwen onder huwelijkse voorwaarden in?

Trouwen onder huwelijkse voorwaarden houdt in dat alles wat je bezit op het moment dat je trouwt gescheiden blijft. Jouw bezittingen, spaargeld en jouw schulden blijven van jou en worden dus niet gedeeld met je partner. Alles wat er tijdens het huwelijk binnenkomt of wordt aangeschaft wordt wel van jullie samen. Het ontvangen van erfenissen en giften komen voortaan echter alleen bij de erfgenaam/ontvanger terecht en dus niet meer in de gemeenschap van goederen. Bij de notaris kun je laten aanpassen wat gemeenschappelijk is en wat niet.