Menu

Gemeente Oldenzaal

Trouwen in Oldenzaal
 

Als jullie trouwplannen hebben, dan moet dit gemeld worden in de gemeente waar de huwelijksvoltrekking plaats gaat vinden. Dit moet minimaal 2 weken voor de trouwdag, en nadat jullie gemeld is mag je tot 1 jaar na melding trouwen.

De gemeente controleert eerst wel of jullie met elkaar mogen trouwen. Als je uit het buitenland komt dan moet je bij de gemeente documenten aanleveren die uit het buitenland komen. Houd er dan rekening mee dat 2 weken te kort kunnen zijn. Het duurt soms lang voordat alle benodigde documenten zijn ontvangen.

Met de gemeente maakt u afspraken over het sluiten van uw huwelijk. Bijvoorbeeld over de locatie, de datum en het tijdstip. Ook kunt u afspraken maken over hoe de ceremonie eruit komt te zien.

Er moeten minimaal 2 en maximaal 4 getuigen aanwezig zijn als u het jawoord geeft. De getuigen moeten meerderjarig zijn. 

Trouwen in Oldenzaal ook in de avonduren mogelijk!
 

Voornemen tot huwelijk (voorheen ondertrouw)

Er is sinds september 2015 geen sprake meer van ondertrouw, maar van een "voornemen tot huwelijk".

Een verklaring af te leggen is voldoende. Aanstaande bruidsparen verklaren bij een ambtenaar van de burgerlijke stand dat zij willen trouwen. Bij voorkeur in de gemeente waar jullie gaan trouwen. Tijdens het opstellen van deze verklaring worden ook de andere praktische zaken rondom de huwelijksvoltrekking besproken.

Na het afleggen van de verklaring geldt een wachttijd van twee weken. De ambtenaar van de burgerlijke stand onderzoekt dan of jullie met elkaar mogen trouwen.
 

Je mag met elkaar trouwen als je:

18 jaar of ouder bent
niet met iemand anders bent getrouwd
niet met iemand anders een geregistreerd partnerschap heeft
je niet te dicht verwant bent aan je aanstaande. Dat betekent dat uw partner bijvoorbeeld niet mag zijn: je vader, (klein)dochter, opa of (half)zus. Ben je  derde- of vierdegraadsfamilie, zoals tante of neef? Dan ma je wel met elkaar trouwen. je moet dan allebei verklaren dat jullie vrijwillig met elkaar trouwen.
niet onder curatele staat. Als je onder curatele staat, heb je toestemming nodig van de curator of kantonrechter.

Tijdens het gesprek komt aan de orde of er gegevens in de Basisregistratie van de gemeente ontbreken die wel nodig zijn voor het opmaken van de huwelijksakte (denk bijvoorbeeld aan oudergegevens). Als dat het geval is, wordt het bruidspaar gevraagd om de benodigde documenten aan te leveren bij de gemeente, voordat het onderzoek kan worden afgerond.

Als alle documenten zijn ontvangen, volgt een bevestiging en zijn er geen documenten nodig bij de voltrekking van een huwelijk. De datum voor de voltrekking kan dan samen met de ambtenaar gepland worden. De verklaring is één jaar geldig.
 

Trouwamtenaar

Een trouwambtenaar heeft voorbereidingstijd nodig om aan de toespraak een persoonlijk karakter te geven. Wij adviseren je om minimaal 2 maanden voor het huwelijk de bovengenoemde verklaring af te leggen. Je kunt kiezen voor een trouwambtenaar van de gemeente, maar je kunt ook een zelfstandige trouwambtenaar kiezen of zelfs een trouwambtenaar voor 1 dag. Dit kan een vriend/vriendin of familielid zijn. Wil je meer informatie over de verschillende trouwambtenaren? Lees dan: "Trouwambtenaar kiezen" hier staat alle informatie die je moet weten over de verschillende trouwambtenaren.
 

Trouwlocaties

De gemeente Oldenzaal heeft zes locaties aangewezen waar het huwelijk kan worden voltrokken. Ook is het mogelijk om een locatie aan te wijzen als eenmalige trouwlocatie.Als jullie in het stadhuis willen trouwen, kan dit in overleg met de Burgerlijke Stand. Voor de overige locaties is overleg nodig met de eigenaar van de locatie en de medewerkers van de burgerlijke stand.

Je kunt ook zelf kiezen waar je wilt trouwen in Oldenzaal. Er zijn diverse schitterende locaties.

Kiest je zelf een locatie, dan moet je wel een aanvraag doen om de locatie aan te wijzen als eenmalige trouwlocatie. Het aanwijzen van een trouwlocatie is noodzakelijk om een huwelijk te kunnen voltrekken. De locatie moet wel aan bepaalde voorwaarden voldoen. Dit in verband met de veiligheid van jullie zelf, en jullie gasten en natuurlijk onze trouwambtenaar. Je kunt een aanvraag doen als  jullie het aanstaande huwelijk melden bij de gemeente. De gemeente beoordeelt de aanvraag en neemt binnen acht weken een besluit. Aan het in behandeling nemen van deze aanvragen zijn kosten verbonden. Kijk hiervoor op de website van de gemeente.

 Bruidsfotograaf Anja Hagedoorn Fotografie
Foto: Anja Hagedoorn Fotografie
 

Kosten

Voor de actuele kosten verwijzen we jullie naar de website van de gemeente. Zij hebben namelijk altijd de juiste prijzen vermeld. 
 

Gratis trouwen

Op dinsdagochtend om 8.30 uur en 9.00 uur kan er gratis getrouwd worden. De huwelijksvoltrekking is dan zeer sober. De voltrekking vindt plaats in een spreekkamer in het stadhuis. De huwelijksvoltrekking vindt plaats met alleen jullie getuigen (minimaal 2, maximaal 4 personen).

Verder zijn er wel kosten verbonden aan het trouwboekje als jullie dit willen hebben, ook daarvoor kun je het beste even op de website van de gemeente gaan kijken.

Trouwbedrijven in OverijsselMeer informatie over trouwen in Oldenzaal

Stadhuis Oldenzaal
Ganzenmarkt 1
7571 CD Oldenzaal
Tel: 0541 588111
Website: www.oldenzaal.nl
E-mail: info@oldenzaal.nl